Lär dig om miljömärkningar för kläder

Vi guidar dig genom de största miljömärkningarna för kläder och deras betydelse.

Lär dig om miljömärkningar för kläder

Att hitta plagg som värnar om vår natur samtidigt som du vill följa modet kan vara svårt. Men idag finns det miljömärkningar som kan hjälpa dig i ditt beslut. Bencha guidar dig genom de största miljömärkningarna för kläder och deras betydelse.

Bra Miljöval

Bra miljöval är naturskyddsföreningens egna miljömärkning. I Sverige är det den enda märkningen där kraven skapats av en miljöorganisation och granskar hela vägen från fiber till färdig produkt. Det ställs exempelvis krav på fibrer som finns i textilen, på användningen av kemikalierna, på sociala aspekter samt på utsläppen till luft och vatten.

Bra Miljöval ställer bland annat krav på:

 • Kemikalier, färger och processer är granskade och godkända. 
 • Produkten får inte innehålla ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, avloppsvatten måste renas innan det släpps ut och luftföroreningar måste förhindras.
 •  Vissa kemiska grupper är helt förbjudna att använda, exempelvis ftalater och PFAS.
 • Ställer krav på rättvisa arbetsförhållanden och löner för de människor som producerar textilierna.
 • Den färdiga produkten ska ha en god kvalitet, vara tvättbar, samt säljas i av Bra Miljöval godkända förpackningsmaterial.
Bra miljöval, vad är bra miljöval, vilka krav ställer bra miljöval, vad står bra miljöval för

Läs mer om Bra Miljöval på deras hemsida.

Svanen

Märkningen visar att produkten uppfyller kraven längs hela processen från fiber till färdigt plagg/textil. Det innehåller såväl miljökrav som sociala aspekter.

Svanen ställer bland annat krav på:

 • En Svanenmärkt produkt får bland annat inte innehålla ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller skadliga för reproduktionsförmågan.
 • Produkten eller produktens ingredienser får inte testats på djur.
 • Ämnen i produkten får inte anses vara hormonstörande enligt officiella listor inom något nordiskt land eller EU.
 • Test av textilens kvalitet, bland annat färgbeständighet, slitstyrka och att textilen håller formen.
Svanen, vad är svanen märkning, vilka krav ställer svanen, vad står svanen för

Läs mer om Svanen på deras hemsida.

EU-ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke, även kallad för EU-blomman i Sverige, vars krav fungerar på samma sätt som Svanen.

Ecolabel, vad är ecolabel, vilka krav ställer ecolabel, vad står ecolabel flör

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för textiler av naturmaterial. GOTS tar hänsyn till helhetsperspektivet med allt från odling, plockning, beredning och tillverkning av färdig produkt.

GOTS ställer bland annat krav på:

 • Endast certifierade ekologiska fibrer har använts.
 • Inga miljöfarliga ämne har använts till materialets bearbetning.
 • Avloppsvatten som använts i tillverkningsprocessen måste rengöras innan det frisläpps.
 • Arbetarna får skäligt betalt och har lämpliga arbetsförhållanden.
GOTS vad är GOTS, vilka krav ställer GOTS, vad står GOTS för

Läs mer om GOTS på deras hemsida.

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 påvisar att inga hälsofarliga ämnen finns i slutprodukten. Däremot omfattar den inte miljöaspekter i tillverkning och produktion.

Oeko-tex standard 100, vad är oeko tex standrad, vilka krav ställer oeko-tx standrad, vad står oeko tex för

Läs mer om Oeko-Tex på deras hemsida.

Bluesign

Bluesign innefattar allt från miljöaspekter, sociala krav och arbetsplatssäkerhet. Däremot inkluderar Bluesign inte krav runt fibervalet.

Bluesign ställer bland annat krav på:

 • Högsta säkerhet för konsumenten.
 • Tillverkning med lägsta möjliga påverkan på människor och miljö.
 • Ansvarsfull resursanvändning.
Bluesign, vad är bluesign, vilka krav ställer bluesign, vad står bluesign för

Läs mer om Bluesign på deras hemsida.

Fairtrade

Fairtrade fokuserar på sociala aspekter i odlingen, men som också har miljökrav så som förbud mot vissa kemikalier som används vid besprutning. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Fairtrade ställer bland annat krav på:

 • För jordbruk ska priset de får för råvaran som minst täcka produktionskostnaden, och samtidigt ge möjlighet till hållbara investeringar på kort och lång sikt.
 • För anställda på exempelvis plantagen handlar kriterierna istället om att ha rätt till anställningsavtal, övertidsersättning och föräldraledighet.
 • De anställda ska också ha rätt att organisera sig fackligt och deras löner ska successivt höjas.
 • Miljökraven handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, skydd av utrotningshotade arter och hänsyn till biologisk mångfald.
Fairtrade, vad är fairtrade, vilka krav ställer fairtrade, vad står bra fairtrade för

Läs mer om Fairtrade på deras hemsida!


Nu när du fått större insikt i vilka miljömärkningar som finns samt kort om deras betydelse hoppas vi att det ska bli mer lockande och framförallt enklare att välja produkter med just dessa märkningar. På Bencha kan du filtrera och sortera mode på just dina värderingar kring hållbarhet.

Testa Bencha.se!